Tag Archives: đường lang quyền

Đường Lang Quyền: Tinh túy võ thuật Trung Hoa (video)

Võ thuật cổ truyền có lịch sử lâu đời như chính vùng đất Thần Châu. Gần như tinh hoa của các môn phái đều bị mai một trong thời Đại Cách mạng Văn Hoá. Tuy nhiên, vẫn còn những vị sư phụ đang âm thầm tiếp nối ...