Tag Archives: đường hoa Nguyễn Huệ

Đường hoa Nguyễn Huệ mở thêm 1 ngày

Dân Sài Gòn có thể đi chơi ở Đường hoa Nguyễn Huệ thêm 1 ngày. Đây được cho là sự việc chưa từng có trong vòng 14 năm tổ chức đường hoa. Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Dậu 2017 (Nld) Như Một thế giới đưa ...