Tag Archives: Đức Phật

Thiển ngộ về hàm nghĩa của chữ “Phật”

Khi nhắc tới “Phật”, có lẽ không ít người đều liên tưởng tới hình tượng trang nghiêm và thần thánh của các vị Phật như Đức Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà, hay Đại Nhật Như Lai. Vậy hàm nghĩa thật sự của chữ ...

Sát sinh rồi vẫn được lên trời là vì sao?

Khi Đức Phật Thích Ca ở Rajgir, một hôm có một tên đồ tể đến thỉnh cầu đức vua Ma-skyes-dgra: “Thưa đức vua con có một thỉnh cầu, mỗi lần đến dịp lễ hội cần phải sát sinh súc vật, xin người hãy giao công ...

Phật không độ người vô duyên

Bạn luôn nghĩ rằng bản thân đã làm được rất nhiều điều giúp đỡ người khác, thì sẽ được người ta báo đáp. Còn chính những đau khổ và hy sinh của người khác từ trước thì bản thân mình lại không nhìn thấy được. ...