Tag Archives: đàn áp Pháp Luân Công

Ông Giang Trạch Dân lâm cảnh bị “thập diện mai phục”

Trong thời gian chưa đến nửa năm, ông Tập Cận Bình đã tạo được thế “thập diện mai phục” tấn công liên tiếp vào phe cánh của ông Giang Trạch Dân. Năm nay, lãnh đạo đương nhiệm Trung Quốc Tập Cận Bình đã thực hiện ...