Tag Archives: cụm từ lóng

Những cụm từ lóng giới trẻ Mỹ hay dùng

It’s a small world Ý nghĩa: trái đất tròn Ví dụ: I never thought I’d run into Chi in your house. It’s a small world. Tớ chẳng bao giờ nghĩ rằng tớ sẽ chạm mặt Chi ở nhà cậu. Đúng là trái đất tròn. To ...