Tag Archives: Cha mẹ

Nhất định đừng bao giờ nói với cha mẹ 10 câu này

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.” Bất kể cha mẹ bạn có phải là người nuôi dưỡng giáo dục bạn hay không, ít nhất mẹ bạn là người đã chín tháng mười ngày ...