Tag Archives: Các triều đại

Nguồn gốc 18 quốc hiệu của các triều đại Trung Hoa

Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, các triều đại của Trung Quốc cũng lần lượt ra đời và bị diệt vong. Mỗi một triều đại ra đời đều có một quốc hiệu riêng. “Danh không chính ngôn không thuận” cho nên xác lập tên ...