Tag Archives: Cá tháng Tư

Cá tháng Tư: Lời nói dối vĩ đại nhất

Ngày hôm nay là ngày cá tháng Tư, ngày mọi người cho phép mình nói dối. Chúng ta đã bao giờ nhìn lại lời nói dối vĩ đại nhất mà toàn thể nhân loại hiện đại đang sống cùng nó chưa? Lời nói dối đó ...