Tag Archives: bệnh lây qua đường tình dục

Trên 10 triệu người nhiễm HIV ở Trung Quốc

Gần đây Bộ Y tế Trung Quốc đã cảnh báo, trong số người nhiễm HIV ở Đại Lục, số bệnh nhân là học sinh trung học và sinh viên đại học đang tăng cao. Nhân viên thông tin chiến lược của UNAIDS thuộc Liên Hiệp ...