Tag Archives: Beckham giản dị chụp hình cùng nhân viên siêu thị khi đi mua sắm đồ chuẩn bị cho Giáng Sinh.