Tag Archives: bầy con sít

Thơ: Tình bầy con sít

Thôi đừng nhớ, cũng đừng quên Dẫu mười hẹn cũng chẳng nên hẹn gì Ta nâng vạt áo đầm đìa Tìm trong ngọn gió thổi về nơi nhau. Lời đi trước người đi sau Càng say lời hẹn càng đau lời tìm Đầm trong mưa ...