Tag Archives: bầu cử quốc hội

Phe Xã hội Chủ nghĩa thất bại ở Venezuela

Theo Reuters, phe đối lập ở Venezuela vừa chiến thắng đa số ghế trong quốc hội, chấm dứt gần 2 thập kỷ thống trị của của phe Xã hội chủ nghĩa trong cuộc bầu cử vào hôm Chủ nhật (6/12). 5 giờ sau cuộc bỏ ...

Canada có tân thủ tướng 43 tuổi

Theo BBC, hôm thứ Hai (ngày 19/10), Đảng Tự do Canada vừa thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội, chấm dứt gần một thập niên cầm quyền của Đảng Bảo thủ. Chủ tịch Đảng Tự do ông Justin Trudeau, 43 tuổi, con của cố Thủ ...