Tag Archives: bầu cử Hy Lạp

Hy Lạp đã bắt đầu cuộc bầu cử sớm

Cuộc bầu cử sớm đã bắt đầu tại Hy Lạp. Theo thông tin từ Agence France-Presse. Các điểm bỏ phiếu sẽ làm việc từ 7:00 đến 19:00 theo giờ địa phương. Ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu sẽ công bố kết quả exit-polls (thăm ...