Tag Archives: Ác niệm

Nghiên cứu khoa học của thuyết “thiện ác báo ứng”

Hàng ngàn năm qua thuyết thiện ác báo ứng được lưu truyền rộng rãi qua các thời kỳ lịch sử, nhiều thư tịch ghi chép lại rất nhiều các câu chuyện chứng minh sự thực về thuyết thiện ác báo ứng là không còn nghi ...