Star can’t shine without darkness – Annie Solomon

Vì sao không thể sáng mà không có bóng tối.

Star (n) – /stɑːr/: ngôi sao

Shine (v) – /ʃaɪn/: tỏa sáng

Darkness (n) – /’dɑ:knis/: bóng tối

Clip hay:Advertising:

loading...

Các Bài Viết Liên Quan