Change (v) – /tʃeɪndʒ/:thay đổi

Yesterday (n /ˈjes.tɚ.deɪ/: ngày hôm qua

Today (n) – /təˈdeɪ/: hôm nay

We can’t change yesterday, but we can change today – Ken Poirot

“Chúng ta không thể thay đổi hôm qua nhưng có thể thay đổi hôm nay.”

Clip hay:Advertising:

loading...

Các Bài Viết Liên Quan