Change (v) – /tʃeɪndʒ/ : thay đổi

Reality (n) – /riˈæl.ɪ.ti/ : thực tế

Eye (n) – /aɪ/: mắt

See (v) – /siː/ : nhìn, xem, thấy

 

“Since we cannot change reality, so let us change the eyes which see reality.” – Nikos Kazantzakis

“Khi chúng ta không thể thay đổi thực tế, chúng ta hãy thay dổi cái nhìn của chính chúng ta về thực tế đó.”

Clip hay:Advertising:

loading...
Từ Khóa: Thể Loại: Học Tiếng Anh Học và chơi

Các Bài Viết Liên Quan