Cao thủ Vịnh Xuân hạ knock-out võ sư Đoàn Bảo Châu trong vòng vài phút

Cao thủ Vịnh Xuân hạ knock-out võ sư Đoàn Bảo Châu trong vòng vài phút

Vào hôm 12/7, giữ đúng lời hứa sang Việt Nam giao đấu, chuẩn võ sư Flores phái Vịnh Xuân Nam Anh đã gặp mặt võ sư Đoàn Bảo Châu để “giao ...