Phỏng vấn đặc biệt: Khi du khách Trung Quốc lần đầu tiên nghe được sự thật về chính đất nước mình… tại Việt Nam

Phỏng vấn đặc biệt: Khi du khách Trung Quốc lần đầu tiên nghe được sự thật về chính đất nước mình… tại Việt Nam

Bạn có bao giờ hỏi tại sao Trung Quốc phải cấm Google? Phương tiện tìm kiếm lớn nhất thế giới bị loại khỏi đất nước này. Thay vào đó là tường lửa, hoàn toàn ngăn cách người dân Trung Quốc với ...