Từ tận cùng khổ đau thù hận, tôi đã may mắn tìm thấy đường về hạnh phúc

Từ tận cùng khổ đau thù hận, tôi đã may mắn tìm thấy đường về hạnh phúc

Tôi không thể đếm được bao nhiêu trận đòn đã giáng xuống đầu người mẹ yếu đuối của tôi. Nhưng tôi nhớ như in những đêm đông lạnh giá, cha đã ...

Đại Kỷ Nguyên tròn 2 tuổi

Ra đời ngày 1/1/2015, Đại Kỷ Nguyên Việt Nam là phiên bản tiếng Việt duy nhất trong số 21 ngôn ngữ được Tập đoàn Truyền thông Đại Kỷ Nguyên đa quốc gia (Epoch Media Group) chính thức công nhận và ủy quyền xuất bản. Tròn 2 ...