‘Người mẹ tốt còn hơn cả một người thầy giỏi’ – Vậy làm người mẹ tốt như thế nào?

‘Người mẹ tốt còn hơn cả một người thầy giỏi’ – Vậy làm người mẹ tốt như thế nào?

Người mẹ tốt còn hơn cả một người thầy giỏi. Người mẹ tốt biết cách dạy dỗ không phải để con giỏi hơn, thông minh hơn mà để giúp cho chúng từ từ trưởng thành. Một đứa trẻ trưởng thành, vững ...

new (1)

Văn hoá Trung Hoa biến dị vì đâu?

Văn hóa cổ xưa Trung Hoa biểu hiện ở sự huy hoàng của bách gia trăm họ, triều đại nhà Tần, thơ Đường, Tống tự. Tứ đại phát minh: Hoá học, toán học, thiên văn và thuật luyện kim; dệt ...

2693

Báu vật vô giá của con người là gì?

Mỗi người chúng ta đều có một khối bảo vật vô giá, nếu sử dụng tốt, nó có thể khiến thiên hạ an định và bản thân bình an… Trong “Long Môn Tử ngưng đạo kí” của Tống Liêm – nhà chính trị, ...