Giết chồng để dan díu với tình nhân, hàng xóm đều biết nhưng vì sao im lặng?

Giết chồng để dan díu với tình nhân, hàng xóm đều biết nhưng vì sao im lặng?

Trong Thủy Hử truyện, khi nhắc đến anh trai của Võ Tòng, tức Võ Đại Lang, không ít người cảm thấy bi ai cho số phận của nhân vật này. Thế nhưng chứng kiến cái chết oan ức ấy, rất ...