Trong khi chúng ta đang ra sức làm phép cộng, thì những người biết sống cả đời đều đang làm phép trừ

Trong khi chúng ta đang ra sức làm phép cộng, thì những người biết sống cả đời đều đang làm phép trừ

Vì luôn cảm thấy trong cuộc sống này những điều đạt được vẫn không nhiều không đủ, cho nên dường như chúng ta đều đang gắng sức tích trữ, ra ...

3 câu chuyện về đoán mệnh, xem xong giật mình tỉnh ngộ

Các vị thầy tướng số đoán mệnh rất chuẩn xác, nhưng lại không biết rằng ‘người tính không bằng trời tính’. Có những chuyện xảy ra mà các vị thầy tướng số này cũng phải sửng sốt khó tin. Ba câu chuyện đoán mệnh dưới ...

Người nhân hậu ắt có phúc dày

Mọi người thường khuyên nhủ nhau rằng làm người thì phải nhân hậu, nhưng như thế nào mới có được coi là một người nhân hậu? Sự nhân hậu như dòng chảy ngầm dưới đáy sâu của lòng sông. Nó rất mạnh mẽ nhưng trên bề ...