Nợ người kiếp trước, trả nợ cả kiếp này

Chuyện kể rằng có một đôi vợ chồng sống bình yên bên nhau trong một ngôi nhà nhỏ. Đời sống của họ khá giản tiện, chỉ có một mảnh đất để trồng trọt và chăn nuôi một số gia cầm. Nhưng đổi lại, họ có ...