Nỗi oan 2000 năm của Hàn Tín: Công cao quá chủ, bị hãm hại cả đời

Nỗi oan 2000 năm của Hàn Tín: Công cao quá chủ, bị hãm hại cả đời

Hàn Tín là đại tướng quân bách chiến bách thắng, thiên hạ vô địch, là người có công lao lớn nhất giúp Hán Cao Tổ lập nên nhà Hán kéo dài 400 năm. Nhưng sau khi giành được thiên hạ, Hàn ...