Hạnh phúc lớn nhất trên đời chính là biết tha thứ, bao dung ngay cả kẻ thù của mình

Hạnh phúc lớn nhất trên đời chính là biết tha thứ, bao dung ngay cả kẻ thù của mình Hãy bao dung ngay cả kẻ thù của mình. (Ảnh minh họa)

Trong cuộc sống, phải mặt đối mặt với người mà mình không có thiện cảm luôn là một thử thách không hề dễ dàng. Khi tâm oán hận dâng đầy, đâu mới là cách xử trí thông minh nhất? Câu ...