Dù bạn không tin, thì chuyện phong thủy và nhân quả báo ứng là hoàn toàn có thật

Dù bạn không tin, thì chuyện phong thủy và nhân quả báo ứng là hoàn toàn có thật

Có người khi nghe nói đến ‘nhân quả báo ứng’ hay ‘phong thủy toán mệnh’ thì liền cho đó là mê tín. Tác giả của bài viết dưới đây cũng ...

Người nhân hậu ắt có phúc dày

Mọi người thường khuyên nhủ nhau rằng làm người thì phải nhân hậu, nhưng như thế nào mới có được coi là một người nhân hậu? Sự nhân hậu như dòng chảy ngầm dưới đáy sâu của lòng sông. Nó rất mạnh mẽ nhưng trên bề ...