Khi cho đi, bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn thế!

Học cách cho đi, chúng ta sẽ nhận lại được nhiều hơn thế. Những cậu học trò tinh nghịch cuối cùng đã nhận được một bài học vô cùng sâu sắc. Một lần nọ, thầy giáo cùng mấy học trò của ông tổ chức đi ...