Người Việt tại Mỹ: 70 tuổi, chạy 7 cuộc marathon, qua 7 lục địa, trong 7 ngày

Người Việt tại Mỹ: 70 tuổi, chạy 7 cuộc marathon, qua 7 lục địa, trong 7 ngày

Chạy 4 cuộc đua marathon trong 5 tuần là chưa đủ. Chạy 10 cuộc marathon trong một năm vẫn chưa đủ. Chạy hơn 70 cuộc marathon trong cuộc đời cũng vẫn chưa đủ. Bà Châu Smith, người Mỹ gốc Việt, ...