100 ngày sôi động với thế giới của Tổng thống Trump

100 ngày sôi động với thế giới của Tổng thống Trump

Một trong những đặc trưng của nền chính trị Mỹ là đánh giá công việc của Tổng thống trong 100 ngày đầu tiên sau nhậm chức. Đây là truyền thống có từ thời Tổng thống Franklin Roosevelt vào năm 1933. ...

100 ngày sôi động với thế giới của Tổng thống Trump

Một trong những đặc trưng của nền chính trị Mỹ là đánh giá công việc của Tổng thống trong 100 ngày đầu tiên sau nhậm chức. Đây là truyền thống có từ thời Tổng thống Franklin Roosevelt vào năm 1933. ...

Tổng thống Trump trong con mắt người Trung Quốc

Dư luận Trung Quốc từng hâm mộ Tổng thống Trump sau khi ông đắc cử, nhưng tình thế hiện nay đã khác sau khi ông có những phát biểu đụng chạm đến lợi ích của Bắc Kinh. Khi ông Donald ...