Tưng bừng sắc màu lễ hội tôn vinh Kinh Dương Vương- người cha của Lạc Long Quân- thủy tổ nước Việt

Tưng bừng sắc màu lễ hội tôn vinh Kinh Dương Vương- người cha của Lạc Long Quân- thủy tổ nước Việt Tưng bừng sắc màu lễ hội - đoàn nghệ thuật Hồng Ân tại lễ hội tưởng nhớ Kinh Dương Vương

Trong văn tế Thủy tổ Kinh Dương Vương tại lễ hội có đoạn viết: “Chúng con – con dân nước Việt, con cháu Lạc Hồng nguyện khắc ghi công đức, trọn đạo nghĩa với đời, với Tổ; tận trung hiếu, ...