Nền văn minh đã mất: đã tìm thấy thế giới của những người da xanh như trong Avatar?

Nền văn minh đã mất: đã tìm thấy thế giới của những người da xanh như trong Avatar?

Trong Avatar của James Cameron, Na’vi là một nhân tộc sống trên Mặt Trăng Panđora tức là Mặt Trăng thứ năm của hành tinh Polyphemus. Nhân tộc Na’vi (người lớn) đứng cao 3 mét, khối lượng 200 kg và khỏe mạnh hơn bốn ...