Dạ khúc của Chopin – nỗi buồn cao thượng ấy là vẻ đẹp vô giá

Dạ khúc của Chopin – nỗi buồn cao thượng ấy là vẻ đẹp vô giá Chopin với những dạ khúc buồn nhưng khiến tâm hồn trở nên cao thượng và tươi mới trở lại...

Nỗi buồn trong nhạc cổ điển không khiến người nghe rơi vào trạng thái uỷ mị, tiêu cực, ngược lại, nó như một sự thanh lọc, khiến tâm hồn và cảm xúc người nghe trở nên trong sáng và tươi ...

Mozart thời thanh niên

Cuộc đời nhạc sĩ thiên tài Wolfgang Amadeus Mozart (phần 2)

Tiếp theo phần 1: Tuổi thơ của nhạc sĩ thiên tài Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Vở nhạc kịch đầu tiên được trình diễn Cuối tháng chạp năm 1770, khi người nhạc sĩ thiên tài được 14 tuổi, tại Milăng, lần đầu ...