Trong giao hưởng, bộ nhạc cụ nào có thanh âm gần với giọng hát con người nhất?

Trong giao hưởng, bộ nhạc cụ nào có thanh âm gần với giọng hát con người nhất?

Qua quá trình lâu dài, số lượng và chủng loại nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng có thể thay đổi, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo bốn bộ nhạc khí chính: Bộ dây, bộ gỗ, bộ đồng và bộ ...