Mùi hoa sữa nức cơn gió cả, hương thu đã về ngọt lịm trên môi…

Mùi hoa sữa nức cơn gió cả, hương thu đã về ngọt lịm trên môi… Mùi hoa sữa nức cơn gió cả, hương thu đã về ngọt lịm trên môi...

Thu đã về sớm nhịp hương giăng… Dịu dàng đến từ cơn mưa, Lung linh ấm về vạt nắng Chùng chình gió qua đường vắng Lãng đãng sương chiều nhẹ ...