chết

Chuyện gì xảy ra với cơ thể sau khi chết ? (+Video)

Từ thưở ban đầu của loài người, con số ước tính 100,8 tỉ người đã sinh ra và chết đi, con số này tăng lên theo tỉ lệ 0,8% của dân số thế giới hàng năm. Chuyện gì xảy ra đối với tất cả các ...