Kết luận gây chấn động: Nước không chỉ có 3 thể ‘rắn, lỏng, khí’ mà còn có trạng thái thứ tư

Kết luận gây chấn động: Nước không chỉ có 3 thể ‘rắn, lỏng, khí’ mà còn có trạng thái thứ tư

Giáo sư Gerald Pollack thuộc Đại học Washington đã phát hiện ra trạng thái thứ tư của nước. Đặc biệt hơn, nước trong tế bào của cơ thể chúng ta ở trạng thái này có thể chuyển đổi ánh sáng ...