Những công trình ghép đá nặng nghìn tấn – Ẩn đố về kỹ thuật xây dựng của người xưa

Những công trình ghép đá nặng nghìn tấn – Ẩn đố về kỹ thuật xây dựng của người xưa

30 bức ảnh sau cho thấy các nền văn hóa cổ xưa trên thế giới đã tiếp cận một số loại hình công nghệ tiên tiến. Họ có thể khai thác, vận chuyển và sắp đặt một cách hoàn hảo vị trí những khối đá ...