3 hồn 7 phách trong lý luận Đông Y rốt cuộc là thứ gì?

Dân gian xưa thường quan niệm con người có ba hồn bảy phách (bảy vía), cổ nhân thường nói nếu con người mất đi hồn phách thì người ta chỉ là một cái xác không hồn. Vậy rốt cuộc ba hồn bảy vía hay ba ...