Học từ vựng qua danh ngôn

Học từ vựng qua danh ngôn

Maybe it’s not always about trying to fix something broken. Maybe it’s about starting over and creating something better. – Unknown Author – Không nhất thiết phải luôn cố gắng ...

Học từ vựng qua danh ngôn

Maybe it’s not always about trying to fix something broken. Maybe it’s about starting over and creating something better. – Unknown Author – Không nhất thiết phải luôn cố gắng sửa chữa những thứ đã đổ vỡ. Bạn vẫn có thể bắt đầu làm lại ...

Truyện cười song ngữ: Interview (Cuộc phỏng vấn)

Chúng ta cùng thư giãn và học thêm một số từ mới với câu truyện cười song ngữ sau đây nhé! Interview  Interviewer: There are 500 bricks on a plane. You drop one outside. How many are left? Applicant: That’s easy, 499. Interviewer: What are ...

Học từ vựng qua danh ngôn

The golden rule for every businessman is this: “Put yourself in your customer’s place”. – O.S. Marden – Quy tắc vàng đối với mỗi doanh nhân chính là đặt mình vào vị trí khách hàng. Golden (n) – /ˈɡoʊl.dən/: vàng Rule (n) – /ruːl/: quy ...

Học từ vựng qua danh ngôn

Every hour of lost time is a chance of future misfortune. – Bonaparte Napoleon Mỗi một giờ mất đi là một dịp cho sự rủi ro ở tương lai. Hour (n) – /aʊr/: giờ Chance (n) – /tʃæns/: cơ hội, dịp Future (n)- /ˈfjuː.tʃɚ/: tương ...

Học từ vựng qua danh ngôn

Yesterday is but a dream and tomorrow is only a vision. But today well lived makes every yesterday a dream of happiness and every tomorrow a vision of hope. – Unknown Author – Ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ và ngày mai chỉ ...

Thư giãn với những câu đố vui tiếng Anh

Học tiếng Anh qua những câu đố vui là phương pháp học rất tự nhiên mà hiệu quả. Cùng đọc hiểu và trả lời những câu đố sau bằng tiếng Anh nhé! 2. 3. 4. 5. Đáp án: 1.Cái gì rất dễ đến nhưng lại ...

Học từ vựng qua danh ngôn

Just because someone doesn’t love you the way you want them to, doesn’t mean they don’t love you with all they have. – Unknown Author Nếu một ai đó không yêu bạn như bạn mong muốn, điều đó không có nghĩa là người đó không ...

Truyện cười song ngữ: Parrot Buying (Mua vẹt)

Học tiếng Anh qua truyện cười là một phương pháp học rất thú vị và hiệu quả. Bạn không chỉ cảm thấy thoải mái, thư giãn mà còn bổ sung được cho mình rất nhiều từ mới và cấu trúc. Cùng đọc mẩu truyện cười ...

Các tên ý nghĩa trong tiếng Anh (phần IV)

Mỗi cái tên đều mang một ý nghĩa đẹp đẽ nào đó dù bất kể là thứ tiếng nào trên thế giới. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm thấy tên của mình có ý nghĩa tương tự trong các tên nước ngoài khác. Tiếng ...

Học từ vựng qua danh ngôn

Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. – Gandhi Hãy sống như ngày mai sẽ chết. Hãy học như thể sẽ sống suốt đời. Live (v) – /lɪv/: sống Die (v) – /daɪ/ : chết Tomorrow ...

Học từ vựng qua danh ngôn

“The worst way to miss someone is to be sitting right beside them knowing you can’t have them.” – Unknown Author “Nỗi nhớ đau thương nhất là khi ngồi ngay bên cạnh người ấy và biết rằng bạn chẳng bao giờ có được họ.” Worst (adj) ...

Các tên ý nghĩa trong tiếng Anh (phần III)

Mỗi cái tên đều mang một ý nghĩa đẹp đẽ nào đó dù bất kể là thứ tiếng nào trên thế giới. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm thấy tên của mình có ý nghĩa tương tự trong các tên nước ngoài khác. Tiếng ...

10 câu tiếng Anh làm bạn ‘xoắn’ lưỡi

1. The sixth sick sheik’s sixth sheep’s sick. Con cừu thứ sáu của vị tù trưởng thứ sáu bị bệnh. 2. Silly Sally swiftly shooed seven silly sheep, the seven silly sheep Silly Sally shooed shilly-shallied South. Sally ngốc nghếch nhanh chóng xua 7 con ...

Học từ vựng qua danh ngôn

Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration. – Thomas Edison Thiên tài là một phần trăm cảm hứng và chín chín phần trăm đổ mồ hôi. Genius (n)-  /ˈdʒiː.ni.əs/: thiên tài Percent (n) – /pɚˈsent/: phần trăm Inspiration (n) – /ˌɪn.spəˈreɪ.ʃən/: cảm hứng ...

Học từ vựng qua danh ngôn

We come to love not by finding a perfect person, but by learning to see an imperfect person perfectly. – Sam Keen Chúng ta sinh ra không phải để yêu một con người hoàn hảo, nhưng là để học cách yêu người không hoàn hảo ...

Các tên ý nghĩa trong tiếng Anh (phần II)

Mỗi cái tên đều mang một ý nghĩa đẹp đẽ nào đó dù bất kể là thứ tiếng nào trên thế giới. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm thấy tên của mình có ý nghĩa tương tự trong các tên nước ngoài khác. Tiếng ...

Học từ vựng qua danh ngôn

Knowledge is a treasure, but practice is the key to it. – Thomas Fuller Kiến thức là một kho báu, nhưng thực hành là chìa khóa để mở nó. Knowledge (n) – /ˈnɑː.lɪdʒ/: kiến thức Treasure (n) – /ˈtreʒ.ɚ/: kho báu, báu vật Practice (v) ...

Học từ vựng qua danh ngôn

Never frown, even when you are sad, because you never know who is falling in love with your smile.   – Unknown Author – Đừng bao giờ nhăn nhó cả khi bạn buồn, vì không bao giờ bạn biết được có thể có ai đó ...

Các tên ý nghĩa trong tiếng Anh (phần I)

Mỗi cái tên đều mang một ý nghĩa đẹp đẽ nào đó dù bất kể là thứ tiếng nào trên thế giới. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm thấy tên của mình có ý nghĩa tương tự trong các tên nước ngoài khác. Tiếng ...