Cha nhịn ăn dành tiền nuôi con ăn học, ngày ông lên thăm, cậu chứng kiến cảnh đau lòng nhất

Cha nhịn ăn dành tiền nuôi con ăn học, ngày ông lên thăm, cậu chứng kiến cảnh đau lòng nhất

Một ngày nọ trong lúc cùng anh bạn đồng hương Đại Tường của tôi dọn nhà, khi dọn tới một hộp sách cũ, đột nhiên tôi thấy cậu ngẩn người ngồi bệt xuống đất, đôi mắt rưng rưng. Những giọt ...