Nước mắt của bà cố ngoại 90 tuổi nuôi 20 đứa cháu, 2 chắt ngoại vì bố mất, mẹ lấy chồng khác

Nước mắt của bà cố ngoại 90 tuổi nuôi 20 đứa cháu, 2 chắt ngoại vì bố mất, mẹ lấy chồng khác

Ở cái tuổi gần đất xa trời, người phụ nữ từng một tay nuôi nấng trưởng thành hơn 20 đứa cháu lớn bé cho các con của mình mới đây ...